Informace pro HN - individuální plán

Zavedením výuky "na dálku" se žáci zařazení do individuálního plánu zapojují do standardní výuky tzn. plní týdenní práci, jako ostatní žáci.