Používání čipů ke vstupu do hlavní budovy

Žáci, kteří navštěvují ZŠ, budou používat stávající obědový čip i ke vstupu. Žákům ZUŠ, vlastnícím čip z jiné ZŠ se spáruje čip se systémem ZŠ. Žáci ZUŠ, kteří nevlastní obědový čip z jiné ZŠ, si čip budou muset zakoupit.

Informace ke zřízení čipu:

 

Kde:      V kanceláři vedoucí jídelny pí. P. Urbancové (přízemí ZŠ, za vstupem do jídelny)

Cena:    Čip je vydán na zálohu 115,- Kč. Po odevzdání čipu bude záloha vrácena.