1. ročník

 1. pololetí

Délky not, tečka, klíče

Noty, nožičky, takt

 ___________________________

2. pololetí

Hudební nástroje

Italské názvosloví