Hudebně historický seminář

 

Projekty

(projekty se netýkají žáků, zařazených do HN - individuální plán)

I. pololetí

Projekt: historie a vývoj hudebního nástroje

__________________________________________

 

II. pololetí

Projekt: hudební osobnost (skladatel, zpěvák, skupina apod.)

__________________________________________

Pomůcky k tvorbě projektů

 

Vyhledání not

Hudební ukázky

Prezentace HN - vzor