Hudebně historický seminář

  Materiály jsou k dispozici v tištěné podobě v učebně hudební nauky.

(projekty se netýkají žáků, zařazených do HN - individuální plán)

 

I. pololetí

 

Dějiny hudby: středověk, renesance, baroko, klasicismus

Projekt: historie a vývoj hudebního nástroje

__________________________________________

 

II. pololetí

 

Dějiny hudby: romantismus, impresionismus, 20. století, populární hudba, muzikálová scéna

Projekt: hudební skladatel, život a dílo

 

 

Pomůcky k tvorbě projektů

 

Vyhledání not

Hudební ukázky

Prezentace HN - vzor