4. ročník

 1. pololetí

Akordy

_____________________________

2. pololetí

Septakordy